LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x (end of life: 1 June 2024): Afrikaans

Filter ↓ Sort ↓ All (5,251) Translated (3,315) Untranslated (1,922) Waiting (0) Fuzzy (14) Warnings (0)
1 216 217 218 219 220 221
Prio Original string Translation
This name is reserved for standard template. Hierdie naam is gereserveer vir standaard sjabloon. Details

This name is reserved for standard template.

Hierdie naam is gereserveer vir standaard sjabloon.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system. %s ongeleesde boodskappe is geskandeer waaruit %s as teruggebons deur die stelsel aangeduit is. Details

%s unread messages were scanned out of which %s were marked as bounce by the system.

%s ongeleesde boodskappe is geskandeer waaruit %s as teruggebons deur die stelsel aangeduit is.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system. %s ongeleesde boodskappe is geskandeer, nie een is deur die stelsel as terugebons gemerk nie. Details

%s unread messages were scanned, none were marked as bounce by the system.

%s ongeleesde boodskappe is geskandeer, nie een is deur die stelsel as terugebons gemerk nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
%s cannot be left empty %s kan nie leeg gelaat word nie Details

%s cannot be left empty

%s kan nie leeg gelaat word nie
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries. Daar is reeds 'n inskrywing met daardie presiese toegangskode in die tabel. Dieselfde toegangskode kan nie in veelvuldige inskrywings gebruik word nie. Details

There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries.

Daar is reeds 'n inskrywing met daardie presiese toegangskode in die tabel. Dieselfde toegangskode kan nie in veelvuldige inskrywings gebruik word nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid. E-pos aan {NOEMNAAM} {VAN} ({E-POS}) vertraag: Toegangskode is nog nie geldig nie. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid.

E-pos aan {NOEMNAAM} {VAN} ({E-POS}) vertraag: Toegangskode is nog nie geldig nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore. E-pos aan {NOEMNAAM} {VAN} ({E-POS}) oorgeslaan: Toegangskode is nie meer geldig nie. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore.

E-pos aan {NOEMNAAM} {VAN} ({E-POS}) oorgeslaan: Toegangskode is nie meer geldig nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue? Deur 'Ja' te klik, sal toegangskodes ontwikkel word vir almal in hierdie deelnemerslys aan wie nog nie een uitgereik is nie. Gaan voort? Details

Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue?

Deur 'Ja' te klik, sal toegangskodes ontwikkel word vir almal in hierdie deelnemerslys aan wie nog nie een uitgereik is nie. Gaan voort?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
A survey participants table has been created for this survey and the old participants were imported. 'n Opnamerdeelnemertabel is vir hierdie opname geskep en die ou deelnemers is ingevoer. Details

A survey participants table has been created for this survey and the old participants were imported.

'n Opnamerdeelnemertabel is vir hierdie opname geskep en die ou deelnemers is ingevoer.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The access code you provided doesn't match the one in your session. Die toegangskode wat jy verskaf het stem nie ooreen met die een in jou sessie nie. Details

The access code you provided doesn't match the one in your session.

Die toegangskode wat jy verskaf het stem nie ooreen met die een in jou sessie nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You did not provide a name. Jy het nie 'n naam verskaf nie. Details

You did not provide a name.

Jy het nie 'n naam verskaf nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You did not provide a password. Jy het nie 'n wagwoord verskaf nie. Details

You did not provide a password.

Jy het nie 'n wagwoord verskaf nie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This is a controlled survey. You need a valid access code to participate. Dit is 'n beheerde opname. Jy benodig 'n geldige toegangskode om deel te neem. Details

This is a controlled survey. You need a valid access code to participate.

Dit is 'n beheerde opname. Jy benodig 'n geldige toegangskode om deel te neem.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hello, A new response was submitted for your survey '{SURVEYNAME}'. Click the following link to see the individual response: {VIEWRESPONSEURL} Click the following link to edit the individual response: {EDITRESPONSEURL} View statistics by clicking here: {STATISTICSURL} The following answers were given by the participant: {ANSWERTABLE} Hallo, 'n Nuwe antwoord is ingedien vir jou opname '{SURVEYNAME}'. Klik op die volgende skakel om die individuele reaksie te sien: {VIEWRESPONSEURL} Klik op die volgende skakel om die individuele antwoord te redigeer: {EDITRESPONSEURL} Bekyk statistieke deur hier te klik: {STATISTICSURL} Die volgende antwoorde is deur die deelnemer gegee: {ANTWOORDTABEL} Details

Hello, A new response was submitted for your survey '{SURVEYNAME}'. Click the following link to see the individual response: {VIEWRESPONSEURL} Click the following link to edit the individual response: {EDITRESPONSEURL} View statistics by clicking here: {STATISTICSURL} The following answers were given by the participant: {ANSWERTABLE}

Hallo, 'n Nuwe antwoord is ingedien vir jou opname '{SURVEYNAME}'. Klik op die volgende skakel om die individuele reaksie te sien: {VIEWRESPONSEURL} Klik op die volgende skakel om die individuele antwoord te redigeer: {EDITRESPONSEURL} Bekyk statistieke deur hier te klik: {STATISTICSURL} Die volgende antwoorde is deur die deelnemer gegee: {ANTWOORDTABEL}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hello, A new response was submitted for your survey '{SURVEYNAME}'. Click the following link to see the individual response: {VIEWRESPONSEURL} Click the following link to edit the individual response: {EDITRESPONSEURL} View statistics by clicking here: {STATISTICSURL} Hallo, 'n Nuwe antwoord is ingedien vir jou opname '{SURVEYNAME}'. Klik op die volgende skakel om die individuele reaksie te sien: {VIEWRESPONSEURL} Klik op die volgende skakel om die individuele antwoord te redigeer: {EDITRESPONSEURL} Bekyk statistieke deur hier te klik: {STATISTICSURL} Details

Hello, A new response was submitted for your survey '{SURVEYNAME}'. Click the following link to see the individual response: {VIEWRESPONSEURL} Click the following link to edit the individual response: {EDITRESPONSEURL} View statistics by clicking here: {STATISTICSURL}

Hallo, 'n Nuwe antwoord is ingedien vir jou opname '{SURVEYNAME}'. Klik op die volgende skakel om die individuele reaksie te sien: {VIEWRESPONSEURL} Klik op die volgende skakel om die individuele antwoord te redigeer: {EDITRESPONSEURL} Bekyk statistieke deur hier te klik: {STATISTICSURL}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 12:30:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 216 217 218 219 220 221

Export as