GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Xhosa

1 2 3 4 12
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Date equals: Umhla ulingana >= : Details

Date equals:

Umhla ulingana >= :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-06 18:36:41 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Date is >= : Umhla ngu >= : Details

Date is >= :

Umhla ngu >= :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-06 18:36:57 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s records with other errors Yi%s yoxwebhu lweenkcukacha oluneempazamo Details

%s records with other errors

Yi%s yoxwebhu lweenkcukacha oluneempazamo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 17:38:49 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This group has at least 1 error. Eliqela linempazamao enye. Details

This group has at least 1 error.

Eliqela linempazamao enye.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-06 17:12:58 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot reload responses because the survey is not activated, yet. Awunakho ukuphinda ulayishe iimpendulo kuba uphando alukaqalisi, okwangoku. Details

You cannot reload responses because the survey is not activated, yet.

Awunakho ukuphinda ulayishe iimpendulo kuba uphando alukaqalisi, okwangoku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 17:41:12 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No username selected. Akukho sazisi sokuvula ikhompyutha sikhethiweyo. Details

No username selected.

Akukho sazisi sokuvula ikhompyutha sikhethiweyo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 17:47:11 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The email address is invalid. It was not updated. Idilesi ye imeyili ayihambisani. Ayihlaziywanga. Details

The email address is invalid. It was not updated.

Idilesi ye imeyili ayihambisani. Ayihlaziywanga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 17:50:11 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please note that if you delete an incomplete response during a running survey, the participant will not be able to complete it. Nceda uqaphele ukuba xa ucima impendulo engagqitywanga ngexesha uphendula imibuzo yophando, umntu othabatha inxaxheba akazukukwazi ukuyigqiba. Details

Please note that if you delete an incomplete response during a running survey, the participant will not be able to complete it.

Nceda uqaphele ukuba xa ucima impendulo engagqitywanga ngexesha uphendula imibuzo yophando, umntu othabatha inxaxheba akazukukwazi ukuyigqiba.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This process will delete this survey and all its corresponding groups, questions, subquestions, answers, and conditions. Le nkqubo iyakucima olu phando nawo onke amaqela ahambelana nayo, imibuzo kunye nemibuzo engaphantsi kwayo, iimpendulo, kunye neemeko. Details

This process will delete this survey and all its corresponding groups, questions, subquestions, answers, and conditions.

Le nkqubo iyakucima olu phando nawo onke amaqela ahambelana nayo, imibuzo kunye nemibuzo engaphantsi kwayo, iimpendulo, kunye neemeko.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 17:59:06 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Version: Inguqulelo: Details

Version:

Inguqulelo:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-03 09:58:58 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want to delete this response? Ufuna ukuyicima le mpendulo? Details

Do you want to delete this response?

Ufuna ukuyicima le mpendulo?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-31 11:47:26 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The file is not compatible with this LimeSurvey version. Ifayile ayihambelani nale nguqulo yeLimeSurvey. Details

The file is not compatible with this LimeSurvey version.

Ifayile ayihambelani nale nguqulo yeLimeSurvey.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This response was already submitted. Le mpendulo sele ingenisiwe. Details

This response was already submitted.

Le mpendulo sele ingenisiwe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-08-31 11:48:18 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update available Uhlaziyo luyafumaneka Details

Update available

Uhlaziyo luyafumaneka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 18:02:25 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error happen when try to submit your response. Impazamo yenzeka xa uzama ukungenisa impendulo yakho. Details

An error happen when try to submit your response.

Impazamo yenzeka xa uzama ukungenisa impendulo yakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-09-07 18:03:38 GMT
Translated by:
erik.lamontagne
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 12
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as