GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 268
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Change language Thay đổi ngôn ngữ Details

Change language

Thay đổi ngôn ngữ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:35:00 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey group: Nhóm khảo sát: Details

Survey group:

Nhóm khảo sát:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:34:21 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s cannot be left empty. Không thể để trống %s. Details

%s cannot be left empty.

Không thể để trống %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 09:38:57 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change survey group Thay đổi Nhóm khảo sát Details

Change survey group

Thay đổi Nhóm khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:34:44 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add question ID to link Thêm mã số của câu hỏi vào đường link Details

Add question ID to link

Thêm mã số của câu hỏi vào đường link

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:27:48 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must be logged in to access to this page. Bạn phải đã đăng nhập để có thể truy cập trang này. Details

You must be logged in to access to this page.

Bạn phải đã đăng nhập để có thể truy cập trang này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 06:59:29 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You may register for this survey but you have to wait for the {{sStartDate}} before starting the survey. Bạn có thể đăng ký làm khảo sát này nhưng bạn phải đợi đến ngày {{sStartDate}} trước khi bắt đầu khảo sát. Details

You may register for this survey but you have to wait for the {{sStartDate}} before starting the survey.

Bạn có thể đăng ký làm khảo sát này nhưng bạn phải đợi đến ngày {{sStartDate}} trước khi bắt đầu khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 07:03:55 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s fonts %s phông chữ Details

%s fonts

%s phông chữ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 09:39:31 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Malayalam Malayalam Details

Malayalam

Malayalam

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 13:01:55 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please select a file to import! Chọn tệp để tải nhập! Details

Please select a file to import!

Chọn tệp để tải nhập!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 09:30:40 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Usage of processString without a string in your template Sử dụng processString mà không có chuỗi trong mẫu của bạn Details

Usage of processString without a string in your template

Sử dụng processString mà không có chuỗi trong mẫu của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-05 05:03:48 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can not import a theme that already exists! Không thể nhập một chủ đề đã tồn tại! Details

Can not import a theme that already exists!

Không thể nhập một chủ đề đã tồn tại!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-05 05:03:54 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current password: Mật khẩu hiện tại: Details

Current password:

Mật khẩu hiện tại:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-05 05:03:57 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Logo file Tệp Logo Details

Logo file

Tệp Logo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-05 05:04:16 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Logo Logo Details

Logo

Logo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-05 05:04:19 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 268
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as