GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese glossary

1 2 3 262
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Tajik Tajik Details

Tajik

Tajik

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:12:45 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fax number: Fax: Details

Fax number:

Fax:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:47:30 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gross percentage Tỷ lệ phần trăm gộp Details

Gross percentage

Tỷ lệ phần trăm gộp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:46:52 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change language Thay đổi ngôn ngữ Details

Change language

Thay đổi ngôn ngữ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:35:00 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey group: Nhóm khảo sát: Details

Survey group:

Nhóm khảo sát:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:34:21 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s cannot be left empty. Không thể để trống %s. Details

%s cannot be left empty.

Không thể để trống %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 09:38:57 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change survey group Thay đổi Nhóm khảo sát Details

Change survey group

Thay đổi Nhóm khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:34:44 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add question ID to link Thêm mã số của câu hỏi vào đường link Details

Add question ID to link

Thêm mã số của câu hỏi vào đường link

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 12:27:48 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Theme options differences Sự khác biệt giữa các chủ đề tùy chọn Details

Theme options differences

Sự khác biệt giữa các chủ đề tùy chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:48:01 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Data policy settings Phần cài đặt của chính sách số liệu Details

Data policy settings

Phần cài đặt của chính sách số liệu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:48:50 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
403: Forbidden 403: Cấm Details

403: Forbidden

403: Cấm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:44:29 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must be logged in to access to this page. Bạn phải đã đăng nhập để có thể truy cập trang này. Details

You must be logged in to access to this page.

Bạn phải đã đăng nhập để có thể truy cập trang này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 06:59:29 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
On the following page you will be able to create a pdf that can be printed filled out and scanned again. Tỷ lệ phần trăm gộp Details

On the following page you will be able to create a pdf that can be printed filled out and scanned again.

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Tỷ lệ phần trăm gộp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:46:22 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You may register for this survey but you have to wait for the {{sStartDate}} before starting the survey. Bạn có thể đăng ký làm khảo sát này nhưng bạn phải đợi đến ngày {{sStartDate}} trước khi bắt đầu khảo sát. Details

You may register for this survey but you have to wait for the {{sStartDate}} before starting the survey.

Bạn có thể đăng ký làm khảo sát này nhưng bạn phải đợi đến ngày {{sStartDate}} trước khi bắt đầu khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 07:03:55 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't reorder in an active survey Bạn không thể đổi thứ tự khi khảo sát đang hoạt động. Details

You can't reorder in an active survey

Bạn không thể đổi thứ tự khi khảo sát đang hoạt động.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-31 10:50:11 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 262
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as