GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Token is not yet valid. Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Token is not yet valid.

Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:13 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Token attribute descriptions were successfully updated. Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công. Details

Token attribute descriptions were successfully updated.

Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is already an entry with that exact token in the table. The same token cannot be used in multiple entries. Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục. Details

There is already an entry with that exact token in the table. The same token cannot be used in multiple entries.

Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:26 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Token code for this participant Mã Token cho người tham gia này Details

Token code for this participant

Mã Token cho người tham gia này

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
There is already a recorded answer for this token Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này Details

There is already a recorded answer for this token

Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:17:44 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a closed-access survey, so you must supply a valid token. Please contact the administrator for assistance. Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a valid token. Please contact the administrator for assistance.

Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:17:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey table: %s Xóa bảng điều tra mồ côi: Details

Deleting orphan survey table: %s

Xóa bảng điều tra mồ côi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:20:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A survey participants table has been created for this survey and the old tokens were imported. Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập. Details

A survey participants table has been created for this survey and the old tokens were imported.

Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-18 02:04:59 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page. Vui lòng sử dụng các nút điều hướng hoặc chỉ mục trong LimeSurvey. Hình như bạn đã sử dụng nút quay lại của trình duyệt để gửi lại trang. Details

Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page.

Vui lòng sử dụng các nút điều hướng hoặc chỉ mục trong LimeSurvey. Hình như bạn đã sử dụng nút quay lại của trình duyệt để gửi lại trang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 12:14:25 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as