GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 9 10 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There are more emails pending than can be sent in one batch. Continue sending emails by clicking below, or wait %s seconds. Số lượng email đang chờ xử lý nhiều hơn số có thể gửi được trong mỗi đợt. Tiếp tục gửi email bằng cách nhấp vào bên dưới hoặc đợi %s giây. Details

There are more emails pending than can be sent in one batch. Continue sending emails by clicking below, or wait %s seconds.

Số lượng email đang chờ xử lý nhiều hơn số có thể gửi được trong mỗi đợt. Tiếp tục gửi email bằng cách nhấp vào bên dưới hoặc đợi %s giây.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:10:24 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display responses Hiển thị các phản hồi Details

Display responses

Hiển thị các phản hồi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 11:50:56 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export this response Xuất phản hồi này Details

Export this response

Xuất phản hồi này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 11:53:33 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Showing filtered results Hiện kết quả lọc Details

Showing filtered results

Hiện kết quả lọc

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 12:09:25 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters. Cảnh báo: JavaScript bị tắt trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể không trả lời được hết tất cả các câu hỏi trong khảo sát này. Vui lòng xác minh lại thông số của trình duyệt. Details

Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Cảnh báo: JavaScript bị tắt trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể không trả lời được hết tất cả các câu hỏi trong khảo sát này. Vui lòng xác minh lại thông số của trình duyệt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters. Cảnh báo: JavaScript bị tắt trong trình duyệt của bạn hoặc trong trang web này. Bạn có thể sẽ không trả lời được hết tất cả các câu hỏi trong khảo sát này. Vui lòng xác minh lại thông số của trình duyệt. Details

Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Cảnh báo: JavaScript bị tắt trong trình duyệt của bạn hoặc trong trang web này. Bạn có thể sẽ không trả lời được hết tất cả các câu hỏi trong khảo sát này. Vui lòng xác minh lại thông số của trình duyệt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
For further information please contact %s: Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ %s Details

For further information please contact %s:

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, there was an error uploading your file. Rất tiếc, đã có lỗi trong khi tải tập tin của bạn lên Details

Sorry, there was an error uploading your file.

Rất tiếc, đã có lỗi trong khi tải tập tin của bạn lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The file has been successfully uploaded. Tập tin đã được tải lên thành công. Details

The file has been successfully uploaded.

Tập tin đã được tải lên thành công.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
An error occurred uploading your file. This may be caused by incorrect permissions for the application /tmp folder. Lỗi trong quá trình tải tập tin của bạn lên. Lỗi này có thể do quyền truy cập thư mục %s của bạn không đúng Details

An error occurred uploading your file. This may be caused by incorrect permissions for the application /tmp folder.

Lỗi trong quá trình tải tập tin của bạn lên. Lỗi này có thể do quyền truy cập thư mục %s của bạn không đúng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Email to %s failed. Error Message: Email đến %s thất bại. Lỗi: Details

Email to %s failed. Error Message:

Email đến %s thất bại. Lỗi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
5 Point Choice 5 lựa chọn Details

5 Point Choice

5 lựa chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:18 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Array (10 Point Choice) Mãng (10 lựa chọn) Details

Array (10 Point Choice)

Mãng (10 lựa chọn)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:18 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Array (5 Point Choice) Mãng (5 lựa chọn) Details

Array (5 Point Choice)

Mãng (5 lựa chọn)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:18 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Database error Lỗi Cơ sở dữ liệu! Details

Database error

Lỗi Cơ sở dữ liệu!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:18 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 9 10 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as