GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Swedish

1 2 3 4 8
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
To participate in this restricted survey, you need a valid token. För att delta i den här en enkäten behöver du en giltig behörighetskod. Details

To participate in this restricted survey, you need a valid token.

För att delta i den här en enkäten behöver du en giltig behörighetskod.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Du kan inte ladda upp mallar eftersom din installation av PHP saknar det nödvändiga ZIP-biblioteket. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Du kan inte ladda upp mallar eftersom din installation av PHP saknar det nödvändiga ZIP-biblioteket.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option. Vissa kataloger är inte skrivbara. Ändra rättigheterna för katalogerna /tmp och /upload/templates för att möjliggöra detta val. Details

Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option.

Vissa kataloger är inte skrivbara. Ändra rättigheterna för katalogerna /tmp och /upload/templates för att möjliggöra detta val.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
No questions groups found. Inga frågegrupper funna. Details

No questions groups found.

Inga frågegrupper funna.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Om användarnamnet och e-postadressen är giltiga och du är behörig att använda autentisering mot den interna databasen kommer ett nytt lösenord att skickas till dig Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Om användarnamnet och e-postadressen är giltiga och du är behörig att använda autentisering mot den interna databasen kommer ett nytt lösenord att skickas till dig

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:27 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Automatiskt ladda URL när enkäten är färdig: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Automatiskt ladda URL när enkäten är färdig:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If some tokens have a 'valid from' date set which is in the future, they will not be able to access the survey before that 'valid from' date. Om några behörighetskoder har ett 'giltigt från'-datum satt till ett framtida datum kommer de inte att kunna komma åt enkäten före detta datum. Details

If some tokens have a 'valid from' date set which is in the future, they will not be able to access the survey before that 'valid from' date.

Om några behörighetskoder har ett 'giltigt från'-datum satt till ett framtida datum kommer de inte att kunna komma åt enkäten före detta datum.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:24 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Återställ till standardvärden Details

Reset to default settings:

Återställ till standardvärden

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:24 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token. Om du sätter denna inställning till "Ja" kommer det inte finnas någon koppling mellan enkätsvarstabellen och behörighetskodstabellen. Du kommer inte att kunna identifiera svar via behörighetskoderna. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token.

Om du sätter denna inställning till "Ja" kommer det inte finnas någon koppling mellan enkätsvarstabellen och behörighetskodstabellen. Du kommer inte att kunna identifiera svar via behörighetskoderna.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If token-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction. Om behörighetkodsbaserad svarspersistens är påslaget kan en deltagare uppdatera sitt svar efter att enkäten är slutförd. Annars kan deltagaren skapa nya svar utan begränsningar. Details

If token-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction.

Om behörighetkodsbaserad svarspersistens är påslaget kan en deltagare uppdatera sitt svar efter att enkäten är slutförd. Annars kan deltagaren skapa nya svar utan begränsningar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet. Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd Details

Force each answer option to have the same height.

Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papamento (Curaçao och Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papamento (Curaçao och Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren. Details

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 4 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as