GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Swedish

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please fix the following errors: Vänligen åtgärda följande fel i indatat: Details

Please fix the following errors:

Vänligen åtgärda följande fel i indatat:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-27 11:51:41 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will reset all the specific configurations of this theme. Detta kommer radera alla specifika inställningar för detta tema. Details

This will reset all the specific configurations of this theme.

Detta kommer radera alla specifika inställningar för detta tema.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-25 09:41:27 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is not a supported image - please only upload JPG,PNG,GIF or SVG type images. Filen är inte en bildtyp som stöds - vänligen ladda bara upp bildfiler av typen JPG, PNG eller GIF. Details

This file is not a supported image - please only upload JPG,PNG,GIF or SVG type images.

Filen är inte en bildtyp som stöds - vänligen ladda bara upp bildfiler av typen JPG, PNG eller GIF.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-25 10:02:12 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy to local theme and save changes Kopiera till lokal mall och spara ändringarna Details

Copy to local theme and save changes

Kopiera till lokal mall och spara ändringarna

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-24 10:22:04 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Du kan inte ladda upp mallar eftersom din installation av PHP saknar det nödvändiga ZIP-biblioteket. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Du kan inte ladda upp mallar eftersom din installation av PHP saknar det nödvändiga ZIP-biblioteket.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option. Vissa kataloger är inte skrivbara. Ändra rättigheterna för katalogerna /tmp och /upload/templates för att möjliggöra detta val. Details

Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option.

Vissa kataloger är inte skrivbara. Ändra rättigheterna för katalogerna /tmp och /upload/templates för att möjliggöra detta val.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Om användarnamnet och e-postadressen är giltiga och du är behörig att använda autentisering mot den interna databasen kommer ett nytt lösenord att skickas till dig Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Om användarnamnet och e-postadressen är giltiga och du är behörig att använda autentisering mot den interna databasen kommer ett nytt lösenord att skickas till dig

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:27 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Automatiskt ladda URL när enkäten är färdig: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Automatiskt ladda URL när enkäten är färdig:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:25 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Återställ till standardvärden Details

Reset to default settings:

Återställ till standardvärden

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:24 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet. Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Behörighet att se/uppdatera enkätens textkomponenter: enkätens rubrik, enkätbeskrivningen, välkomst- och det avslutande meddelandet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd Details

Force each answer option to have the same height.

Tvinga varje svarsalternativ att ha samma höjd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papamento (Curaçao och Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papamento (Curaçao och Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Uteslut alla andra val om ett specifikt svar är valt - ange svarskoden/koderna separerade med semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:23 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Visa denna person i den centrala deltagarlistan Details

View this participant in the central participants database

Visa denna person i den centrala deltagarlistan

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:20 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Tvinga listan på alternativ och rangordningslistan att ha samma höjd Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Tvinga listan på alternativ och rangordningslistan att ha samma höjd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:05:22 GMT
Translated by:
Max Zomborszki (maxzomborszki)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as