GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovenian

1 2 3 4 5 15
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Knjižnica imap PHP ni nameščena. Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Knjižnica imap PHP ni nameščena. Prosimo, obrnite se na svojega sistemskega skrbnika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:31 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your email address: Vaš e-poštni naslov Details

Your email address:

Vaš e-poštni naslov

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Repeat password: Ponovi geslo Details

Repeat password:

Ponovi geslo

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This question has missing subquestions. Vprašanje nima podvprašanj Details

This question has missing subquestions.

Vprašanje nima podvprašanj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
kaysersoze
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Ogled osebe v osrednji podatkovni zbirki anketirancev Details

View this participant in the central participants database

Ogled osebe v osrednji podatkovni zbirki anketirancev

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Izbirni seznam in rangirni seznam naj imata enako višino Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Izbirni seznam in rangirni seznam naj imata enako višino

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
Aambro
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File extension: Končnica datoteke Details

File extension:

Končnica datoteke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
kaysersoze
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing token attribute values if a participant already exists? Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če anketiranec že obstaja? Details

Overwrite existing token attribute values if a participant already exists?

Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če anketiranec že obstaja?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing token attribute values if a duplicate participant is found? Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če je najden podvojen anketiranec? Details

Overwrite existing token attribute values if a duplicate participant is found?

Prepiši obstoječo vrednost atributa žetona, če je najden podvojen anketiranec?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:31 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one Preslikaj svoje atribute žetona na obstoječi atribut anketiranca ali ustvari novega Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

Preslikaj svoje atribute žetona na obstoječi atribut anketiranca ali ustvari novega

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:31 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Standard token fields cannot be automatically mapped Opomba: standardna polja žetona ne morejo biti preslikana samodejno Details

Note: Standard token fields cannot be automatically mapped

Opomba: standardna polja žetona ne morejo biti preslikana samodejno

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:32 GMT
Translated by:
dusan
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only %s new dummy participants were added after %s trials. Po %s preizkusih je bilo dodanih samo %s novih slepih žetonov. Details

Only %s new dummy participants were added after %s trials.

Po %s preizkusih je bilo dodanih samo %s novih slepih žetonov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:32 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Določite, kako bodo prikazana podvprašanja, filtrirana s filtrom polja Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Določite, kako bodo prikazana podvprašanja, filtrirana s filtrom polja

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:32 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder Datoteke %s ni bilo mogoče izbrisati. Preverite pravice mape /upload/template Details

File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder

Datoteke %s ni bilo mogoče izbrisati. Preverite pravice mape /upload/template

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:30 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all incomplete answers that correspond to a token for which a completed answers is already recorded Izbriši vse nepopolne odgovore, ki ustrezajo žetonu, za katerega je bil popoln odgovor že zabeležen Details

Delete all incomplete answers that correspond to a token for which a completed answers is already recorded

Izbriši vse nepopolne odgovore, ki ustrezajo žetonu, za katerega je bil popoln odgovor že zabeležen

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:32 GMT
Translated by:
tejac
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as