GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
This process will delete this survey and all its corresponding groups, questions, subquestions, answers, and conditions. Tento proces odstráni celý prieskum a všetky jeho zodpovedajúce skupiny, otázky, čiastkové otázky, odpovede a podmienky. Details

This process will delete this survey and all its corresponding groups, questions, subquestions, answers, and conditions.

Tento proces odstráni celý prieskum a všetky jeho zodpovedajúce skupiny, otázky, čiastkové otázky, odpovede a podmienky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-08 08:41:38 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
having at least one use left zostáva aspoň jedno použitie Details

having at least one use left

zostáva aspoň jedno použitie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-04 15:35:24 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Response data (Attention: Doesn't include files uploaded in a file upload question. These have to be exported separately.) Údaje o odpovedi (Upozornenie: Neobsahuje súbory nahrané v otázke nahrávania súborov. Tieto je potrebné exportovať oddelene.) Details

Response data (Attention: Doesn't include files uploaded in a file upload question. These have to be exported separately.)

Údaje o odpovedi (Upozornenie: Neobsahuje súbory nahrané v otázke nahrávania súborov. Tieto je potrebné exportovať oddelene.)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-14 07:06:38 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It will not contain any logic or EM-functionality, you'll have to take that into account yourself. Nebude obsahovať žiadnu logiku ani EM-funkcie, budete to musieť vziať do úvahy. Details

It will not contain any logic or EM-functionality, you'll have to take that into account yourself.

Nebude obsahovať žiadnu logiku ani EM-funkcie, budete to musieť vziať do úvahy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Don't show Neukazovať Details

Don't show

Neukazovať

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-08 08:41:55 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We are sorry but this information is only available to superadministrators. Je nám ľúto, ale tieto informácie sú k dispozícii iba superadministrátorom. Details

We are sorry but this information is only available to superadministrators.

Je nám ľúto, ale tieto informácie sú k dispozícii iba superadministrátorom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:48:43 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Presentation & navigation settings Nastavenia prezentácie a navigácie Details

Presentation & navigation settings

Nastavenia prezentácie a navigácie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:33:35 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
From survey participants table Z tabuľky respondentov prieskumu Details

From survey participants table

Z tabuľky respondentov prieskumu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:34:19 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
My personal menus Moje ponuky Details

My personal menus

Moje ponuky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-18 08:43:50 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The answer options will be shown for each subquestion. Možnosti odpovedí sa zobrazia pre každý poddotaz. Details

The answer options will be shown for each subquestion.

Možnosti odpovedí sa zobrazia pre každý poddotaz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-01 08:14:20 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on 'No, thanks' Kliknite na „Nie, ďakujem“ Details

Click on 'No, thanks'

Kliknite na „Nie, ďakujem“

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:33:14 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Let's start with subquestions. Začnime podotázkami. Details

Let's start with subquestions.

Začnime podotázkami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-10-01 08:14:34 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Now when you are finished click on 'Save and add question'. Teraz, keď ste skončili, kliknite na "Uložiť a pridať otázku". Details

Now when you are finished click on 'Save and add question'.

Teraz, keď ste skončili, kliknite na "Uložiť a pridať otázku".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:33:56 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please do a backup of the menu entries you want to keep. Zálohujte si položky ponuky, ktoré chcete zachovať. Details

Please do a backup of the menu entries you want to keep.

Zálohujte si položky ponuky, ktoré chcete zachovať.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-09-30 06:34:04 GMT
Translated by:
jelen1
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Language? Jazyk? Details

Language?

Jazyk?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as