GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Slovak

1 2 3 4 5 227
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
LimeSurvey Bootstrap Vanilla Survey Theme LimeSurvey Bootstrap Vanilla téma Details

LimeSurvey Bootstrap Vanilla Survey Theme

LimeSurvey Bootstrap Vanilla téma

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:39:58 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export these responses as queXML PDF: Exportujte tieto odpovede ako súbory queXML PDF: Details

Export these responses as queXML PDF:

Exportujte tieto odpovede ako súbory queXML PDF:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-30 12:50:56 GMT
Translated by:
dusanm
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey could not be updated, please fix the following error: Prieskum sa nepodarilo aktualizovať, opravte prosím túto chybu: Details

Survey could not be updated, please fix the following error:

Prieskum sa nepodarilo aktualizovať, opravte prosím túto chybu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-30 12:50:48 GMT
Translated by:
dusanm
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export these responses as PDF: Exportujte tieto odpovede vo formáte PDF: Details

Export these responses as PDF:

Exportujte tieto odpovede vo formáte PDF:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-30 12:50:37 GMT
Translated by:
dusanm
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Filipino Filipino Details

Filipino

Filipino

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-30 12:50:20 GMT
Translated by:
dusanm
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SSL not enforced SSL nie je vynútené Details

SSL not enforced

SSL nie je vynútené

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-01 06:57:13 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid parameter %s (%s already set) Neplatný parameter %s (%s je už nastavený) Details

Invalid parameter %s (%s already set)

Neplatný parameter %s (%s je už nastavený)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-01 07:08:51 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Please enforce SSL encrpytion in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver. Upozornenie: Prosím vynúťte SSL šifrovanie v sekcii "Globálne nastavenia/Bezpečnosť" po tom ako nakonfigurujete SSL na Vašom webserveri. Details

Warning: Please enforce SSL encrpytion in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver.

Upozornenie: Prosím vynúťte SSL šifrovanie v sekcii "Globálne nastavenia/Bezpečnosť" po tom ako nakonfigurujete SSL na Vašom webserveri.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-01 07:10:58 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show survey title in export PDFs: Zobraziť názov prieskumu v exportovanom PDF súbore: Details

Show survey title in export PDFs:

Zobraziť názov prieskumu v exportovanom PDF súbore:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-02 11:01:27 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, unable to check extension of this file type %s. Ľutujeme, nepodarilo sa skontrolovať príponu tohto typu súboru %s. Details

Sorry, unable to check extension of this file type %s.

Ľutujeme, nepodarilo sa skontrolovať príponu tohto typu súboru %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-02 11:02:23 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Important: Quote all content that starts with an equal sign to prevent CSV injections. Dôležité: Všetok obsah začínajúci znakom (=) zapisujte s úvodzovkami, aby sa predišlo tzv. CSV injection. Details

Important: Quote all content that starts with an equal sign to prevent CSV injections.

Dôležité: Všetok obsah začínajúci znakom (=) zapisujte s úvodzovkami, aby sa predišlo tzv. CSV injection.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:44:33 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quote equations: Citácie rovníc: Details

Quote equations:

Citácie rovníc:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:45:34 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quote equations for CSV export Uveďte rovnice pre export CSV Details

Quote equations for CSV export

Uveďte rovnice pre export CSV

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:50:09 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Quotes all content that starts with an equal sign to prevent CSV injections Varovanie: Uvádza všetok obsah, ktorý sa začína znako (=), aby sa predišlo injekciám CSV Details

Warning: Quotes all content that starts with an equal sign to prevent CSV injections

Varovanie: Uvádza všetok obsah, ktorý sa začína znako (=), aby sa predišlo injekciám CSV

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:50:57 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quote equations Citácie rovníc Details

Quote equations

Citácie rovníc

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-05 09:51:00 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 227
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as