GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 224 225 226 227 228 231
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There are no more questions. Please press the <Submit> button to finish this survey. Nie sú už žiadne otázky. Prosím, stlačte tlačítko <Submit> na dokončenie prieskumu. Details

There are no more questions. Please press the <Submit> button to finish this survey.

Nie sú už žiadne otázky. Prosím, stlačte tlačítko <Submit> na dokončenie prieskumu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The required directory for saving the uploaded files couldn't be created. Please check file premissions on the /upload/surveys directory. Požadovaný adresár na ukladanie nahrávaných súborov nemôže byť vytvorený. Skontrolujte oprávnenia pre súbor v /upload/surveys directory. Details

The required directory for saving the uploaded files couldn't be created. Please check file premissions on the /upload/surveys directory.

Požadovaný adresár na ukladanie nahrávaných súborov nemôže byť vytvorený. Skontrolujte oprávnenia pre súbor v /upload/surveys directory.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start HTML editor in a popup window Otvoriť HTML editor vo vyskakovacom okne Details

Start HTML editor in a popup window

Otvoriť HTML editor vo vyskakovacom okne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Array by column Pole podľa stĺpcov Details

Array by column

Pole podľa stĺpcov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multiple choice Možnosť výberu viacerých možností Details

Multiple choice

Možnosť výberu viacerých možností

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List with comment Zoznam s komentárom Details

List with comment

Zoznam s komentárom

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multiple choice with comments Možnosť výberu viacerých možností s komentárom Details

Multiple choice with comments

Možnosť výberu viacerých možností s komentárom

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Dear {FIRSTNAME}, this email is to confirm that you have completed the survey titled {SURVEYNAME} and your response has been saved. Thank you for participating. If you have any further questions about this email, please contact {ADMINNAME} on {ADMINEMAIL}. Sincerely, {ADMINNAME} Vážený {FIRSTNAME}, toto je e-mail, ktorý potvrdzuje, že ste úspešne dokončili prieskum nazvaný {SURVEYNAME} a Vaša odpoveď bola uložená. Ďakujeme Vám za účasť. Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom tohto e-mailu, prosím, kontaktujte {ADMINNAME} pomocou nasledujúceho e-mailu {ADMINEMAIL}. S pozdravom, {ADMINNAME} Details

Dear {FIRSTNAME}, this email is to confirm that you have completed the survey titled {SURVEYNAME} and your response has been saved. Thank you for participating. If you have any further questions about this email, please contact {ADMINNAME} on {ADMINEMAIL}. Sincerely, {ADMINNAME}

Vážený {FIRSTNAME}, toto je e-mail, ktorý potvrdzuje, že ste úspešne dokončili prieskum nazvaný {SURVEYNAME} a Vaša odpoveď bola uložená. Ďakujeme Vám za účasť. Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom tohto e-mailu, prosím, kontaktujte {ADMINNAME} pomocou nasledujúceho e-mailu {ADMINEMAIL}. S pozdravom, {ADMINNAME}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you do not want to participate in this survey and don't want to receive any more invitations please click the following link: {OPTOUTURL} Ak si neprajete zúčastniť sa tohto prieskumu a neželáte si už viac prijímať žiadne pozvánky, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz: {OPTOUTURL} Details

If you do not want to participate in this survey and don't want to receive any more invitations please click the following link: {OPTOUTURL}

Ak si neprajete zúčastniť sa tohto prieskumu a neželáte si už viac prijímať žiadne pozvánky, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz: {OPTOUTURL}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you are blacklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL} Ak sa nachádzate na čiernej liste, ale chceli by ste sa zúčastniť tohto prieskumu a prajete si prijímať pozvánky, prosím, kliknite na nasledujúci: {OPTINURL} Details

If you are blacklisted but want to participate in this survey and want to receive invitations please click the following link: {OPTINURL}

Ak sa nachádzate na čiernej liste, ale chceli by ste sa zúčastniť tohto prieskumu a prajete si prijímať pozvánky, prosím, kliknite na nasledujúci: {OPTINURL}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reminder to participate in a survey Pripomienka k účasti na prieskume Details

Reminder to participate in a survey

Pripomienka k účasti na prieskume

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
having a token majúci prístupový kód Details

having a token

majúci prístupový kód

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bounce settings have been saved. Nastavenia pre vrátené nedoručiteľné e-maily boli uložené. Details

Bounce settings have been saved.

Nastavenia pre vrátené nedoručiteľné e-maily boli uložené.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome and end text Uvítací a záverečný text Details

Welcome and end text

Uvítací a záverečný text

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question code / ID Kód otázky / ID Details

Question code / ID

Kód otázky / ID

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 224 225 226 227 228 231
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as