GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 222 223 224 225 226 256
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Demo mode only: Uploading files is disabled in this system. Iba demo mód: Nahravanie súborov je zakázane v tomto systéme. Details

Demo mode only: Uploading files is disabled in this system.

Iba demo mód: Nahravanie súborov je zakázane v tomto systéme.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Demo mode: Uploading templates is disabled. Demo mód: Nahrávanie šablón je deaktivované. Details

Demo mode: Uploading templates is disabled.

Demo mód: Nahrávanie šablón je deaktivované.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Template '%s' does already exist. 3ablóna "%s" už existuje. Details

Template '%s' does already exist.

3ablóna "%s" už existuje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This ZIP archive contains no valid template files. Import failed. Tento ZIP súbor nie je platný súbor šablóny. Importovanie zlyhalo. Details

This ZIP archive contains no valid template files. Import failed.

Tento ZIP súbor nie je platný súbor šablóny. Importovanie zlyhalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The languages of the imported group file must at least include the base language of this survey. Jazyky importovaného súboru skupiny musia zahŕňať aspoň základný jazyk tohto prieskumu. Details

The languages of the imported group file must at least include the base language of this survey.

Jazyky importovaného súboru skupiny musia zahŕňať aspoň základný jazyk tohto prieskumu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<No default value> <Žiadna predvolená hodnota> Details

<No default value>

<Žiadna predvolená hodnota>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Checked Overené Details

Checked

Overené

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After Po Details

After

Po

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This group does not contain any question(s). Táto skupina neobsahuje žiadnu otázku(ky). Details

This group does not contain any question(s).

Táto skupina neobsahuje žiadnu otázku(ky).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question does not have a question 'type' set. Táto otázka nemá nastavený typ otázky. Details

This question does not have a question 'type' set.

Táto otázka nemá nastavený typ otázky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question requires answers, but none are set. Táto otázka vyžaduje odpovede, no žiadne nie sú nastavené. Details

This question requires answers, but none are set.

Táto otázka vyžaduje odpovede, no žiadne nie sú nastavené.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question requires a second answer set but none is set. Táto otázka vyžaduje druhú odpoveď, no žiadna nie je nastavená. Details

This question requires a second answer set but none is set.

Táto otázka vyžaduje druhú odpoveď, no žiadna nie je nastavená.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This question has a condition set, however the condition is based on a question that appears after it. Táto otázka má nastavenú podmienku, ale podmienka je založená na otázke, ktorá sa objaví za ňou. Details

This question has a condition set, however the condition is based on a question that appears after it.

Táto otázka má nastavenú podmienku, ale podmienka je založená na otázke, ktorá sa objaví za ňou.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
ARMSCII-8 Armenian ARMSCII-8 Armenian Details

ARMSCII-8 Armenian

ARMSCII-8 Armenian

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatic Automaticky Details

Automatic

Automaticky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 222 223 224 225 226 256
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as