GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 222 223 224 225 226 231
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Activate this to show a map above the input field where the user can select a location Aktivujte to, aby sa zobrazila mapa nad vstupným poľom, kde môže užívateľ vybrať jeho lokalitu Details

Activate this to show a map above the input field where the user can select a location

Aktivujte to, aby sa zobrazila mapa nad vstupným poľom, kde môže užívateľ vybrať jeho lokalitu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude Predvolené súradnice mapy, keď sa stránka prvýkrát načíta. Formát: šírka [medzera] dĺžka Details

Default coordinates of the map when the page first loads. Format: latitude [space] longtitude

Predvolené súradnice mapy, keď sa stránka prvýkrát načíta. Formát: šírka [medzera] dĺžka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide this question at any time. This is useful for including data using answer prefilling. Trvale skryť túto otázku. Hodí sa to pri zadávaní dát použitím predvyplnených odpovedí. Details

Hide this question at any time. This is useful for including data using answer prefilling.

Trvale skryť túto otázku. Hodí sa to pri zadávaní dát použitím predvyplnených odpovedí.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ensure a minimum number of possible answers (0=No limit) Zaistiť minimálny počet možných odpovedí (0=Žiadny limit) Details

Ensure a minimum number of possible answers (0=No limit)

Zaistiť minimálny počet možných odpovedí (0=Žiadny limit)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The sum of the multiple numeric inputs must be greater than this value Súčet viacerých číselných vstupov musí byť väčší ako táto hodnota Details

The sum of the multiple numeric inputs must be greater than this value

Súčet viacerých číselných vstupov musí byť väčší ako táto hodnota

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Scale 1 Škála 1 Details

Scale 1

Škála 1

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Scale 2 Škála 2 Details

Scale 2

Škála 2

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The answer options will be distributed across the number of columns set here Možnosti odpovedí budú rozmiestnené v tu nastavenom počte stĺpcov Details

The answer options will be distributed across the number of columns set here

Možnosti odpovedí budú rozmiestnené v tu nastavenom počte stĺpcov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display dropdown boxes Zobraziť rozbaľovacie polia Details

Display dropdown boxes

Zobraziť rozbaľovacie polia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use accessible dropdown boxes instead of calendar popup Použiť dostupné rozbaľovacie polia namiesto vyskakovacieho okna kalendára Details

Use accessible dropdown boxes instead of calendar popup

Použiť dostupné rozbaľovacie polia namiesto vyskakovacieho okna kalendára

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Label set was not imported because the same label set already exists. Sada menoviek nebola importovaná, keďže už táto sada existuje. Details

Label set was not imported because the same label set already exists.

Sada menoviek nebola importovaná, keďže už táto sada existuje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Existing LID: %s Existujúci LID: %s Details

Existing LID: %s

Existujúci LID: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Mask questions Základné typy otázok Details

Mask questions

Základné typy otázok

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Single choice questions Otázky s možnosťou výberu len 1 odpovede Details

Single choice questions

Otázky s možnosťou výberu len 1 odpovede

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Multiple choice questions Otázky s možnosťou výberu viacerých odpovedí Details

Multiple choice questions

Otázky s možnosťou výberu viacerých odpovedí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 222 223 224 225 226 231
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as