GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 221 222 223 224 225 231
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Present answer options in reverse order Zobraziť možnosti odpovedí v opačnom poradí Details

Present answer options in reverse order

Zobraziť možnosti odpovedí v opačnom poradí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restrict input to integer values Zadávať len celočíselné hodnoty Details

Restrict input to integer values

Zadávať len celočíselné hodnoty

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show totals for either rows, columns or both rows and columns Zobraziť súčet pre každý riadok, stĺpec alebo pre oboje Details

Show totals for either rows, columns or both rows and columns

Zobraziť súčet pre každý riadok, stĺpec alebo pre oboje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show totals for Zobraziť súčet pre Details

Show totals for

Zobraziť súčet pre

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Present as text input boxes instead of dropdown lists Zobraziť textové polia namiesto rozbaľovacích zoznamov Details

Present as text input boxes instead of dropdown lists

Zobraziť textové polia namiesto rozbaľovacích zoznamov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Insert a page break before this question in printable view by setting this to Yes. Pri nastavení Áno sa táto otázka zobrazí na novej strane v tlačenej verzii. Details

Insert a page break before this question in printable view by setting this to Yes.

Pri nastavení Áno sa táto otázka zobrazí na novej strane v tlačenej verzii.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Answer|Left-slider-text|Right-slider-text separator character Značka pre oddelenie "Ľavého textu posuvníka" od "Pravého textu posuvníka" v odpovedi Details

Answer|Left-slider-text|Right-slider-text separator character

Značka pre oddelenie "Ľavého textu posuvníka" od "Pravého textu posuvníka" v odpovedi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set a specific SPSS export scale type for this question Nastaviť konkrétny typ SPSS škály pre export tejto otázky Details

Set a specific SPSS export scale type for this question

Nastaviť konkrétny typ SPSS škály pre export tejto otázky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SPSS export scale type Typ SPSS škály pre export Details

SPSS export scale type

Typ SPSS škály pre export

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter a boolean equation to validate the whole question. Zadajte logickú rovnicu na overenie celej otázky. Details

Enter a boolean equation to validate the whole question.

Zadajte logickú rovnicu na overenie celej otázky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Minimum value of the numeric input Minimálna hodnota číselného vstupu Details

Minimum value of the numeric input

Minimálna hodnota číselného vstupu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display map Zobraziť mapu Details

Display map

Zobraziť mapu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display chart Zobraziť graf Details

Display chart

Zobraziť graf

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bar chart Stĺpcový graf Details

Bar chart

Stĺpcový graf

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Activate this to show a map above the input field where the user can select a location Aktivujte to, aby sa zobrazila mapa nad vstupným poľom, kde môže užívateľ vybrať jeho lokalitu Details

Activate this to show a map above the input field where the user can select a location

Aktivujte to, aby sa zobrazila mapa nad vstupným poľom, kde môže užívateľ vybrať jeho lokalitu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:04:22 GMT
Translated by:
sweetakasha
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 221 222 223 224 225 231
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as