GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

1 2 3 14
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Select variation: Vyberte variantu: Details

Select variation:

Vyberte variantu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-28 08:44:59 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The token field is always checked for duplicates. Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty. Details

The token field is always checked for duplicates.

Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-02 12:04:58 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot uninstall the default template. Nie je možné odinštalovať predvolenú šablónu. Details

You cannot uninstall the default template.

Nie je možné odinštalovať predvolenú šablónu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-01 11:17:52 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will reset all the specific configurations of this theme. Resetujú sa tým všetky konkrétne konfigurácie tejto témy. Details

This will reset all the specific configurations of this theme.

Resetujú sa tým všetky konkrétne konfigurácie tejto témy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-28 08:44:59 GMT
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit theme permissions for user %s Uprav šablónu oprávnení pre používateľa %s Details

Edit theme permissions for user %s

Uprav šablónu oprávnení pre používateľa %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:25 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bengali bengálčina Details

Bengali

bengálčina

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:25 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete this attribute Zmazať tento atribút Details

Delete this attribute

Zmazať tento atribút

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:25 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Active filters: Aktívne filtre: Details

Active filters:

Aktívne filtre:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:25 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To participate in this restricted survey, you need a valid token. Na účasť v tomto obmedzenom prieskume potrebujete platný prístupový kľúč. Details

To participate in this restricted survey, you need a valid token.

Na účasť v tomto obmedzenom prieskume potrebujete platný prístupový kľúč.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Do you want to create a survey participant table for this survey? Chcete vytvoriť tabuľku účastníkov pre tento prieskum? Details

Do you want to create a survey participant table for this survey?

Chcete vytvoriť tabuľku účastníkov pre tento prieskum?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is {n} user attribute field in this survey participants table.|There are {n} user attribute fields in this survey participants table. Existuje {n} atribút v tejto tabuľke účastníkov.|Existuje {n} atribútov v tejto tabuľke účastníkov. Details

There is {n} user attribute field in this survey participants table.|There are {n} user attribute fields in this survey participants table.

Existuje {n} atribút v tejto tabuľke účastníkov.|Existuje {n} atribútov v tejto tabuľke účastníkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Nie je možné nahrať šablóny, pretože v PHP nie je nainštalovaná ZIP knižnica. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Nie je možné nahrať šablóny, pretože v PHP nie je nainštalovaná ZIP knižnica.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option. Niektoré adresáre nie sú zapisovateľné. Prosím nastavte správne oprávnenia pre /tmp a /upload/templates. Details

Some directories are not writable. Please change the folder permissions for /tmp and /upload/themes in order to enable this option.

Niektoré adresáre nie sú zapisovateľné. Prosím nastavte správne oprávnenia pre /tmp a /upload/templates.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Theme %s does not exist. Šablóna %s neexistuje. Details

Theme %s does not exist.

Šablóna %s neexistuje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tip: How to embed a picture in your theme? Tip: Ako vložiť obrázok do šablóny? Details

Tip: How to embed a picture in your theme?

Tip: Ako vložiť obrázok do šablóny?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:04:24 GMT
Translated by:
dusanm
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as