LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 3.x: Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (4,522) Translated (4,084) Untranslated (22) Waiting (0) Fuzzy (524) Warnings (0)
1 2 3 35
Prio Original string Translation
Sami (Northern) Samčina (severná) Details

Sami (Northern)

Samčina (severná)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-07 11:10:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Sami (Northern) Saamčina (severná) Details

Sami (Northern)

Saamčina (severná)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-07 11:11:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Select variation: Vyberte variantu: Details

Select variation:

Vyberte variantu:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-09-28 08:44:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The token field is always checked for duplicates. Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty. Details

The token field is always checked for duplicates.

Pole tokenu sa vždy kontroluje na duplikáty.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2019-10-02 12:04:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dusanm
References:
Priority:
normal
More links:
Return a list of retAttr from sgqa1...sgqaN which pass the criteria (cmpAttr op value) Vráti zoznam retAttr z sgqa1...sgqaN, ktoré vyhovujú kritériám (hodnota cmpAttr op) Details

Return a list of retAttr from sgqa1...sgqaN which pass the criteria (cmpAttr op value)

Vráti zoznam retAttr z sgqa1...sgqaN, ktoré vyhovujú kritériám (hodnota cmpAttr op)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-16 12:30:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
For expression Na vyjadrenie Details

For expression

Na vyjadrenie
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-16 17:31:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
'comment' suffix can not be used with multiple choice with comments. Príponu 'komentár' nemožno použiť s viacnásobným výberom s komentármi. Details

'comment' suffix can not be used with multiple choice with comments.

Príponu 'komentár' nemožno použiť s viacnásobným výberom s komentármi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-14 19:13:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Zebra-striped questions Zebrovito pruhované otázky Details

Zebra-striped questions

Zebrovito pruhované otázky
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-07 12:00:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Cross-hover in matrix questions Cross-hover v tabulkových otázkach Details

Cross-hover in matrix questions

Cross-hover v tabulkových otázkach
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-14 11:22:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the survey data policy, set "Show survey policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Survey data policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Ak chcete zadať odkaz na pravidlá pre dáta prieskumu, nastavte položku "Zobraziť text pravidiel prieskumu s povinným začiarkavacím políčkom" na hodnotu "Zbaliteľný text" a použite zástupné symboly {STARTPOLICYLINK} a {ENDPOLICYLINK} v "pravidlách pre údaje prieskumu" Označenie začiarkavacieho políčka na definovanie odkazu, ktorý otvorí kontextové okno politiky. Ak nie je uvedený žiadny zástupný symbol, bude tam príloha. Details

If you want to specify a link to the survey data policy, set "Show survey policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Survey data policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Ak chcete zadať odkaz na pravidlá pre dáta prieskumu, nastavte položku "Zobraziť text pravidiel prieskumu s povinným začiarkavacím políčkom" na hodnotu "Zbaliteľný text" a použite zástupné symboly {STARTPOLICYLINK} a {ENDPOLICYLINK} v "pravidlách pre údaje prieskumu" Označenie začiarkavacieho políčka na definovanie odkazu, ktorý otvorí kontextové okno politiky. Ak nie je uvedený žiadny zástupný symbol, bude tam príloha.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-16 17:33:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Code: '%s' is a reserved word. Kód: '%s' je vyhradené slovo. Details

Code: '%s' is a reserved word.

Kód: '%s' je vyhradené slovo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-03 09:00:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
%s cannot be left empty. %s nemôže zostať prázdne. Details

%s cannot be left empty.

%s nemôže zostať prázdne.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-03 09:01:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Visual minute step interval Podoba minútového čítača Details

Visual minute step interval

Podoba minútového čítača
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-16 18:17:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
References:
Priority:
normal
More links:
Add SurveyId to link Pridať k odkazu ID prieskumu Details

Add SurveyId to link

Pridať k odkazu ID prieskumu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-11-29 21:26:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This will be shown when hovering over the menu. Toto sa zobrazí pri umiestnení kurzora myši nad ponuku. Details

This will be shown when hovering over the menu.

Toto sa zobrazí pri umiestnení kurzora myši nad ponuku.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-22 07:21:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
jelen1
Last updated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as