GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Polish

1 2 3 291
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
If you want to specify a link to the survey data policy, set "Show survey policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Survey data policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Jeśli chcesz podać link do zasad bezpieczeństwa danych ankiety, ustaw "Pokaż treść polityki prywatności z obowiązkowym polem wyboru:" na "Rozwijany tekst" i użyj symboli zastępczych {STARTPOLICYLINK} i {ENDPOLICYLINK} w polu "Opis pola zasad bezpieczeństwa, aby zdefiniować link otwierający wyskakujące okno z zasadami. Jeśli nie podano żadnego elementu zastępczego, pojawi się załącznik. Details

If you want to specify a link to the survey data policy, set "Show survey policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Survey data policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Jeśli chcesz podać link do zasad bezpieczeństwa danych ankiety, ustaw "Pokaż treść polityki prywatności z obowiązkowym polem wyboru:" na "Rozwijany tekst" i użyj symboli zastępczych {STARTPOLICYLINK} i {ENDPOLICYLINK} w polu "Opis pola zasad bezpieczeństwa, aby zdefiniować link otwierający wyskakujące okno z zasadami. Jeśli nie podano żadnego elementu zastępczego, pojawi się załącznik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-10 14:53:43 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Code: '%s' is a reserved word. Kod: '%s' jest słowem zastrzeżonym. Details

Code: '%s' is a reserved word.

Kod: '%s' jest słowem zastrzeżonym.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-10 14:51:19 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question ID (QIDd): '%s' is already in use. Identyfikator pytania (QIDd): '%s' jest już wykorzystany. Details

Question ID (QIDd): '%s' is already in use.

Identyfikator pytania (QIDd): '%s' jest już wykorzystany.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-10 14:51:59 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A timing record was not deleted.|{n} timing records were not deleted. Nie usunięto zapisu czasu. | {N} Nie usunięto zapisu czasów. Details

A timing record was not deleted.|{n} timing records were not deleted.

Nie usunięto zapisu czasu. | {N} Nie usunięto zapisu czasów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:45:48 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid action Nieprawidłowe działanie Details

Invalid action

Nieprawidłowe działanie

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Change language Zmień język Details

Change language

Zmień język

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:46:22 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey group: Grupa ankiet: Details

Survey group:

Grupa ankiet:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:46:36 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A response was not deleted.|{n} responses were not deleted. Nie usunięto odpowiedzi. | {N} Nie usunięto odpowiedzi. Details

A response was not deleted.|{n} responses were not deleted.

Nie usunięto odpowiedzi. | {N} Nie usunięto odpowiedzi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:47:14 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s cannot be left empty. %s nie może być puste. Details

%s cannot be left empty.

%s nie może być puste.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:52:35 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all files of this response Usuń wszystkie pliki tego rekordu Details

Delete all files of this response

Usuń wszystkie pliki tego rekordu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-19 11:16:32 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change survey group Zmień grupę ankiet Details

Change survey group

Zmień grupę ankiet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-19 11:23:04 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will update the survey group for all selected active surveys. Spowoduje to aktualizację grupy ankiet dla wszystkich wybranych aktywnych badań. Details

This will update the survey group for all selected active surveys.

Spowoduje to aktualizację grupy ankiet dla wszystkich wybranych aktywnych badań.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-19 11:22:57 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Theme Motyw Details

Theme

Motyw

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-08 16:28:54 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file was uploaded. Nie przesłano żadnego pliku. Details

No file was uploaded.

Nie przesłano żadnego pliku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-08 16:29:56 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have sufficient permissions to upload images in this survey Nie masz dostatecznych uprawnień, aby przesłać obrazy w tym badaniu Details

You don't have sufficient permissions to upload images in this survey

Nie masz dostatecznych uprawnień, aby przesłać obrazy w tym badaniu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:53:42 GMT
Translated by:
elissa
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 291
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as