LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 3.x: Mongolian

Filter ↓ Sort ↓ All (4,530) Translated (4,401) Untranslated (21) Waiting (0) Fuzzy (115) Warnings (3)
1 2 3 294
Prio Original string Translation
Note: PHP 8 is officially not supported. You may still proceed, though. Тэмдэглэл: PHP 8-ийг албан ёсоор дэмждэггүй. Гэхдээ та үргэлжлүүлж болно. Details

Note: PHP 8 is officially not supported. You may still proceed, though.

Тэмдэглэл: PHP 8-ийг албан ёсоор дэмждэггүй. Гэхдээ та үргэлжлүүлж болно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:25:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Токены баталгаажуулалтын хамгийн дээд оролдлогоос хасах IP хаягийн жагсаалт. IP хаяг бүрийг таслал эсвэл шинэ мөрөөр тусгаарла. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum token validation attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Токены баталгаажуулалтын хамгийн дээд оролдлогоос хасах IP хаягийн жагсаалт. IP хаяг бүрийг таслал эсвэл шинэ мөрөөр тусгаарла.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
IP whitelist for token access: Токены хандалтын IP цагаан жагсаалт: Details

IP whitelist for token access:

Токены хандалтын IP цагаан жагсаалт:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:26:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line. Хамгийн их нэвтрэх оролдлогыг шалгахаас хасах IP хаягийн жагсаалт. IP хаяг бүрийг таслал эсвэл шинэ мөрөөр тусгаарла. Details

List of IP addresses to exclude from the maximum login attempts check. Separate each IP address with a comma or a new line.

Хамгийн их нэвтрэх оролдлогыг шалгахаас хасах IP хаягийн жагсаалт. IP хаяг бүрийг таслал эсвэл шинэ мөрөөр тусгаарла.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:26:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
IP whitelist for login: Нэвтрэх IP цагаан жагсаалт: Details

IP whitelist for login:

Нэвтрэх IP цагаан жагсаалт:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:26:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
IP whitelist for token access Токены хандалтын IP цагаан жагсаалт Details

IP whitelist for token access

Токены хандалтын IP цагаан жагсаалт
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:27:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
IP whitelist for login Нэвтрэх IP цагаан жагсаалт Details

IP whitelist for login

Нэвтрэх IP цагаан жагсаалт
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning! Invalid IP addresses have been excluded from '%s' setting. Анхааруулга! Хүчингүй IP хаягуудыг '%s' тохиргооноос хассан. Details

Warning! Invalid IP addresses have been excluded from '%s' setting.

Анхааруулга! Хүчингүй IP хаягуудыг '%s' тохиргооноос хассан.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-25 08:27:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Available for surveys Судалгаанд бэлэн Details

Available for surveys

Судалгаанд бэлэн
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:21:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If the user doesn't have global view/read global permission for themes, please select the themes he should be able to use for surveys. Хэрэглэгчид ерөнхий харагдац байхгүй/сэдвүүдийн ерөнхий зөвшөөрлийг харахгүй байвал, судалгаанд ашиглах боломжтой сэдвүүдийг сонгоно уу. Details

If the user doesn't have global view/read global permission for themes, please select the themes he should be able to use for surveys.

Хэрэглэгчид ерөнхий харагдац байхгүй/сэдвүүдийн ерөнхий зөвшөөрлийг харахгүй байвал, судалгаанд ашиглах боломжтой сэдвүүдийг сонгоно уу.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:22:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
StartTLS StartTLS Details

StartTLS

StartTLS
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:23:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
SSL/TLS SSL/TLS Details

SSL/TLS

SSL/TLS
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:23:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Off (unsafe) Унтраах (аюултай) Details

Off (unsafe)

Унтраах (аюултай)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:23:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The invalid question code has been updated to %s. Асуултын хүчингүй кодыг %s руу шинэчиллээ. Details

The invalid question code has been updated to %s.

Асуултын хүчингүй кодыг %s руу шинэчиллээ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:23:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
German (easy) Герман хэл (амархан) Details

German (easy)

Герман хэл (амархан)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2021-05-11 23:24:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
amidral
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 294

Export as