LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 3.x: Mongolian

Filter ↓ Sort ↓ All (4,531) Translated (4,504) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (29) Warnings (3)
1 2 3 301
Prio Original string Translation
Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date Оролцогчийн дуусах хугацаа нь "Хүчинтэй байх хугацаа"-аас бага байж болохгүй Details

Participant expiration date can't be lower than the "Valid from" date

Оролцогчийн дуусах хугацаа нь "Хүчинтэй байх хугацаа"-аас бага байж болохгүй
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned. Хүссэн судалгааны ID аль хэдийн ашиглагдаж байсан тул санамсаргүй нэгийг өгсөн. Details

The desired survey ID was already in use, therefore a random one was assigned.

Хүссэн судалгааны ID аль хэдийн ашиглагдаж байсан тул санамсаргүй нэгийг өгсөн.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If the new survey ID is already used, a random one will be assigned. Хэрэв шинэ судалгааны ID аль хэдийн ашиглагдсан бол санамсаргүй нэгийг онооно. Details

If the new survey ID is already used, a random one will be assigned.

Хэрэв шинэ судалгааны ID аль хэдийн ашиглагдсан бол санамсаргүй нэгийг онооно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Please buy/enter a new one! Шинээр худалдаж авна уу/оруулна уу! Details

Please buy/enter a new one!

Шинээр худалдаж авна уу/оруулна уу!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-02-02 18:01:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Key can't be empty! Түлхүүр хоосон байж болохгүй! Details

Key can't be empty!

Түлхүүр хоосон байж болохгүй!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-02-02 18:01:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Sami (Northern) Сами (Хойд) Details

Sami (Northern)

Сами (Хойд)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
File is empty or you selected an invalid character set (%s). Файл хоосон эсвэл та буруу тэмдэгтийн багц сонгосон (%s). Details

File is empty or you selected an invalid character set (%s).

Файл хоосон эсвэл та буруу тэмдэгтийн багц сонгосон (%s).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: Some answer codes will be truncated. Анхааруулга: Зарим хариултын кодыг хасна. Details

Warning: Some answer codes will be truncated.

Анхааруулга: Зарим хариултын кодыг хасна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
User does not have valid permissions Хэрэглэгч хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлгүй байна Details

User does not have valid permissions

Хэрэглэгч хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлгүй байна
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-02-02 18:01:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey update failed Судалгааны шинэчлэл амжилтгүй боллоо Details

Survey update failed

Судалгааны шинэчлэл амжилтгүй боллоо
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-02-02 18:01:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Xhosa хауса Details

Xhosa

хауса
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Cebuano себуан Details

Cebuano

себуан
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hiligaynon хилигайнон Details

Hiligaynon

хилигайнон
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Ilocano Илокано Details

Ilocano

Илокано
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Some mandatory additional attributes were left blank. Please review them. Зарим заавал байх ёстой нэмэлт шинж чанаруудыг хоосон орхисон. Тэдгээрийг хянаж үзнэ үү. Details

Some mandatory additional attributes were left blank. Please review them.

Зарим заавал байх ёстой нэмэлт шинж чанаруудыг хоосон орхисон. Тэдгээрийг хянаж үзнэ үү.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2023-01-12 13:02:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 301

Export as