GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Kyrgyz

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Do you want to create a survey participant table for this survey? Бул сурамжылоого катышуучулардын таблицасын түзгүңүз келеби? Details

Do you want to create a survey participant table for this survey?

Бул сурамжылоого катышуучулардын таблицасын түзгүңүз келеби?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:17 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CSS files: CSS файлдары Details

CSS files:

CSS файлдары

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:17 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User group list Колдонуучулар группаларынын тизмеси Details

User group list

Колдонуучулар группаларынын тизмеси

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:18 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Сурамжылоо бүткөндөн кийин автоматтык түрдө багыт алууга шилтеме: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Сурамжылоо бүткөндөн кийин автоматтык түрдө багыт алууга шилтеме:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:17 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Өзү аныкталма параметрлерин кайра орнотуу Details

Reset to default settings:

Өзү аныкталма параметрлерин кайра орнотуу

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:15 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question code & question text Суроонун коду жана суроонун тексти Details

Question code & question text

Суроонун коду жана суроонун тексти

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:14 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Сурамжылоонун төмөнкү текст элементтерин көрүүгө/жаңыртууга уруксат: сурамжылоонун аталышын, сурамжылоонун баяндамасын, учурашуу жана аяктоо маалымдоосун ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Сурамжылоонун төмөнкү текст элементтерин көрүүгө/жаңыртууга уруксат: сурамжылоонун аталышын, сурамжылоонун баяндамасын, учурашуу жана аяктоо маалымдоосун ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:16 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Папьяменто (Кюрасао жана Бонэйр) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Папьяменто (Кюрасао жана Бонэйр)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:14 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Бул инсанды катышуучулардын борбордук маалымат базасында көрүү Details

View this participant in the central participants database

Бул инсанды катышуучулардын борбордук маалымат базасында көрүү

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:17 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Changes cannot be saved to a standard theme. Стандарттуу калыпка өзгөртүүлөр сактала албайт. Details

Changes cannot be saved to a standard theme.

Стандарттуу калыпка өзгөртүүлөр сактала албайт.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:14 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restart this survey Бул Сурамжылоону кайра жүргүзүү Details

Restart this survey

Бул Сурамжылоону кайра жүргүзүү

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:14 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This is a standard theme. Эскертме: Бул стандарттуу калып. Details

Note: This is a standard theme.

Эскертме: Бул стандарттуу калып.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:15 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please rank all items. Сураныч, пункттарды рейтинги боюнча орун которуп тизиңиз Details

Please rank all items.

Сураныч, пункттарды рейтинги боюнча орун которуп тизиңиз

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:15 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s Туура эмес түзулгөн суроо - балким жетишпеген суроочолор же %s тилине байланыштуу тил параметрлери Details

Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s

Туура эмес түзулгөн суроо - балким жетишпеген суроочолор же %s тилине байланыштуу тил параметрлери

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:01:15 GMT
Translated by:
kmaksat
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display/Export Көрсөтүү / Экспорттоо Details

Display/Export

Көрсөтүү / Экспорттоо

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as