GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Galician

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please fix the following errors: Corrixa os erros de entrada seguintes: Details

Please fix the following errors:

Corrixa os erros de entrada seguintes:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-11 17:26:33 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey participants table: %s A borrar a táboa orfa de participantes na enquisa: Details

Deleting orphan survey participants table: %s

A borrar a táboa orfa de participantes na enquisa:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-11 17:26:34 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Carga automática de URL ao completar enquisa: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Carga automática de URL ao completar enquisa:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:14 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Forzar a mesma altura para cada opción de resposta Details

Force each answer option to have the same height.

Forzar a mesma altura para cada opción de resposta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:13 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao e Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao e Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-12 17:23:04 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Ver a esta persoa na base de datos central de participantes Details

View this participant in the central participants database

Ver a esta persoa na base de datos central de participantes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
dariogomez
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Forzar que todas as listaxes de escolla e as listaxes de rangos teñan a mesma altura Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Forzar que todas as listaxes de escolla e as listaxes de rangos teñan a mesma altura

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
dariogomez
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Especificar de que xeito se deben amosar as subpreguntas filtradas por series Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Especificar de que xeito se deben amosar as subpreguntas filtradas por series

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:13 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order. O ficheiro debe ser CSV (separado por comas) estándar, con vírgulas duplas opcionais arredor dos valores (o predefinido en OpenOffice e MS Excel). A primeira liña debe conter os nomes dos campo. Os campos poden estar en calquera orde. Details

File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order.

O ficheiro debe ser CSV (separado por comas) estándar, con vírgulas duplas opcionais arredor dos valores (o predefinido en OpenOffice e MS Excel). A primeira liña debe conter os nomes dos campo. Os campos poden estar en calquera orde.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Templates Name Nome da plantilla Details

Templates Name

Nome da plantilla

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:12 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After you are done, please click the 'Save' button to save your changes. Cando remate prema o botón inferior 'Gardar' para gardar os cambios. Details

After you are done, please click the 'Save' button to save your changes.

Cando remate prema o botón inferior 'Gardar' para gardar os cambios.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:15 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s Pregunta non válida - probablemente faltan sub-preguntas ou a configuración idiomática específica para o idioma %s Details

Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s

Pregunta non válida - probablemente faltan sub-preguntas ou a configuración idiomática específica para o idioma %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-11 17:26:40 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this theme? Desexa borrar este aspecto danado? Details

Are you sure you want to delete this theme?

Desexa borrar este aspecto danado?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-12 17:23:05 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey table: %s A borrar a táboa de enquisa orfa: Details

Deleting orphan survey table: %s

A borrar a táboa de enquisa orfa:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:05 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For further information please contact %s: Para máis información contacte a %s Details

For further information please contact %s:

Para máis información contacte a %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:06 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as