GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Galician

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Please fix the following errors: Corrixa os erros de entrada seguintes: Details

Please fix the following errors:

Corrixa os erros de entrada seguintes:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-11 17:26:33 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao e Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao e Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-12 17:23:04 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Ver a esta persoa na base de datos central de participantes Details

View this participant in the central participants database

Ver a esta persoa na base de datos central de participantes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
dariogomez
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Especificar de que xeito se deben amosar as subpreguntas filtradas por series Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Especificar de que xeito se deben amosar as subpreguntas filtradas por series

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:13 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order. O ficheiro debe ser CSV (separado por comas) estándar, con vírgulas duplas opcionais arredor dos valores (o predefinido en OpenOffice e MS Excel). A primeira liña debe conter os nomes dos campo. Os campos poden estar en calquera orde. Details

File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order.

O ficheiro debe ser CSV (separado por comas) estándar, con vírgulas duplas opcionais arredor dos valores (o predefinido en OpenOffice e MS Excel). A primeira liña debe conter os nomes dos campo. Os campos poden estar en calquera orde.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s Pregunta non válida - probablemente faltan sub-preguntas ou a configuración idiomática específica para o idioma %s Details

Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s

Pregunta non válida - probablemente faltan sub-preguntas ou a configuración idiomática específica para o idioma %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-09-11 17:26:40 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subquestion validation equation Ecuación de validación da subpregunta Details

Subquestion validation equation

Ecuación de validación da subpregunta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:09 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a tip shown to the participant describing the subquestion validation equation. Este é un consello que lle aparece ao participante describíndolle a ecuación de validación da sub-pregunta. Details

This is a tip shown to the participant describing the subquestion validation equation.

Este é un consello que lle aparece ao participante describíndolle a ecuación de validación da sub-pregunta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
dariogomez
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter a boolean equation to validate each subquestion. Introduza unha ecuación booleana para validar cada sub-pregunta. Details

Enter a boolean equation to validate each subquestion.

Introduza unha ecuación booleana para validar cada sub-pregunta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:10 GMT
Translated by:
dariogomez
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subquestion validation tip Suxestión de validación da subpregunta Details

Subquestion validation tip

Suxestión de validación da subpregunta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 10:59:13 GMT
Translated by:
Calidonia
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as